Enkoodrite remont

Enkoodrid on seadmed, mis annavad infot masina telgede asendite kohta. Tänu asendiandurile suudab masin liikuda soovitud asendisse. Sellised sensorid jagunevad inkrementaal- ja absoluutenkoodriteks. Esimesel juhul genereerib enkooder kindel arv impulsse iga pööratud kraadi kohta. Teisel juhul väljastab enkooder infot oma hetke asendi kohta.
Täpsed enkoodrid võivad olla üsna kallid ja mõnikord on keeruline asendust leida, kuid enamasti on sellised seadmed taastatavad. Enkoodri remontimine on nii ajaliselt kui majanduslikult hea võimalus masina töövõime taastamiseks!